Wardruna - Helvegen

Eg songane søkte
Eg songane sekte
då den djupaste brunni
gav meg dråpar så ramme
av Valfaders pant

Alt veit eg Odin
kvar du auge løynde

Kven skal synge meg
i daudsvevna slynge meg

når eg helvegen går
og dei spora eg trår
er kalde så kalde

Årle ell i dagars hell
enn veit ravnen om eg fell

Når du ved helgrindi star
og når du laus deg ma rive
skal eg fylgje deg
yver gjallarbrui med min song

Du blir løyst fra banda som bind deg
Du er løyst fra banda som batt deg

English:

The way to hel

I seeked the songs
I sent the songs
Then, the deepest well
offered drops so strong
of Valfaders pledge

I know Odin
Where you hid your eye

Who will sing me
in the deathsleep sweep me
On the road to Hel
when the tracks I trod
are cold, so cold

Early or in the fading day
The raven knows where I lay

When you stand at the gate of Hel
And when you have to tear free
I will follow you
Past the bridge of Gjöll with my song

You become free from the bonds that bind you!
You are free from the bonds that bound you!

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!